Bài 39 : Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

BTS

Vì sao công nghiệp ở Bắc Mĩ có xu hướng chuyển dần xuống ở phía Nam hồ Lớn và vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương?

Trả lời nhanh cho mình với! Mình đang cần gấp!!!

Người bí ẩn
8 tháng 3 2019 lúc 13:54

Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Hoa Kì.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN