linh
Kudo Shinichi
16 tháng 12 2016 lúc 7:36

Đề bài là như vậy đúng ko ???

(x4)2 = \(\frac{x^{12}}{x^5}\) 

Bình luận (0)
ngonhuminh
16 tháng 12 2016 lúc 6:01

2.4+5=12=> đung với mọi x khác không

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Nam
16 tháng 12 2016 lúc 10:33

Có (x4)2=\(\frac{x^{12}}{x^5}\)

=>x8=\(\frac{x^{12}}{x^5}\)

=>x8.x5=x12

=>x13=x12=>x=1

Bình luận (0)
linh
16 tháng 12 2016 lúc 11:48

x^4)^2=x^8 ma

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN