Phía sau một cô gái
16 tháng 12 2016 lúc 8:08

b)

A là hợp số vì =282 chia hết cho 2

B là hợp số vì =34629 chia hết cho 3

C là hợp số vì =4584 chia hết cho 2

D là nguyên tố vì =5675

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN