Violympic toán 9

Dương Thị Ngọc Hân

Bài 1: Cho đường tròn (O). Điểm A nằm bên ngoài đường tròn, kẻ tiếp tuyến AM, AN ( M, N là các tiếp điểm )

a, Chứng minh OA \(\perp\) MN

b, Vẽ đường kính NOC, Cm CM//AO

c, Tính các canh của ΔAMN biết OM=3 cm, OA=5 cm

Bài 2: Cho nửa đường tròn (O), đk AB . Lấy điểm M trên đường tròn (O) , kẻ tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đtr tại C và D ; AM cắt OC tại E , BM cắt OD tại F

a, Cm góc COD=90 độ

b, Tg MEOF là hình gì?

c, Cm AB là tiếp tuyến của đtr đk CD

Bài 3: Cho nửa đtr (O) có đk=2R. Kẻ tiếp tuyến Ax, By nửa đtr (O) tại A và B ( Ax, By và nửa đtr thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB) . Qua điểm M thuộc nửa đtr ( M khác A và B), kẻ tiếp tuyến vs nửa đtr, cắt tia Ax và By theo thứ tự C và D

a, Cm Δ COD vuông tại O

b, Cm AC.BD=R2


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN