Chương 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Ichigo Hollow

tìm m để bất phương trình \(\sqrt{x-1}+\sqrt{10-x}+2\sqrt{\left(x-1\right)\left(10-x\right)}\ge m\)

Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 3 2019 lúc 23:25

Bất phương trình làm sao hả bạn?Có nghiệm? Đúng với mọi m? Vô nghiệm?...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN