Câu hỏi của Phạm Yaiba PentaX - Vật lý lớp 9

Từ bến A dọc theo một bờ sông, một chiếc thuyền và một chiếc bè bắt đầu chuyển động. Thuyền chuyển động ngược dòng còn bè được thả trôi theo dòng nước. Khi thuyền chuyển động được 30 phút đến vị trí B, thuyenf quay lại và chuyển động xuôi dòng. Khi đến vi trí c, thuyền đuổi kịp bè. Hãy tìm :

a.thời gian từ lúc thyền quay lại tại B cho đến lúc thuyền đuổi kịp bè.

b.Vận tốc dòng nước.

Cho ràng vận tốc thuyền và nước không đổi,khoảng cách AC là 6 km

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.