Chương 5. Nhóm Halogen

Hưng Nguyễn Thị

1.cân bằng phản ứng oxi hóa khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron, Cho biết chất khí, chất oxi hóa: SO2+Br2+H2O----> HBr + H2SO4

2. Dùng phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch sau: HCl,HBr,NaNO3,NaCl

Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 5 tháng 3 2019 lúc 22:20

câu 2 dùng quì tím vs AgNO3 nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN