Câu hỏi của Nguyễn Thành Trương - Toán lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

DANH SÁCH CÁC BẠN NHẬN THƯỞNG CUỘC THI TOÁN

1. Giải nhất: DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG

2. Giải nhì: Shurima Azir

3. Giải ba: Đời về cơ bản là buồn... cười!!!

P/s: Giải thưởng của các bạn sẽ được thầy phynit trao giải.

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi. Thân!

    12 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.