CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

Công chúa vui vẻ

Nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và giải thích phương pháp phản ứng:

a, Đốt sắt trong oxi nguyên chất.

b, Cho mẫu nhỏ Na vào nước và thử sản phẩm bằng giấy quì tím.

Nguyen
4 tháng 3 2019 lúc 20:12

a) -Hiện tượng: Sắt cháy sáng trong môi trường khí oxi. Sau p/ứ có chất rắn màu nâu đỏ bám vào miệng bình.

-PTHH: Fe +O2\(\underrightarrow{t^o}\)Fe3O4

b)-Hiện tượng: Quỳ tím đổi màu thành xanh do Na t/d với nước tạo thành dd Na(OH)2 là dd bazơ và có khí thoát ra.

-PTHH: 2Na+ 2H2O--->2NaOH+H2

Bình luận (0)

a/

Đốt sắt cháy trong bình đựng oxi nguyên chất, sắt cháy sáng mãnh liệt tạo ra chất rắn màu nâu đỏ bám quanh thành bình

3Fe+ 2O2\(\xrightarrow[]{to}\) Fe3O4

b/

cho mẩu Na vào nước mẩu Na tan tạo thành giọt tròn chạy trên mặt nước, có khí không màu thoát ra

thử sản phẩm bằng giấy quỳ tím, sản phẩn làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

2Na+ 2H2O\(\rightarrow\) 2NaOH+ H2\(\uparrow\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
4 tháng 3 2019 lúc 17:24

a. Sắt cháy sáng trong khí oxi, sau phản ứng có chất rắn màu nâu đỏ bám vào thành bình.

PTHH: 3Fe + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe3O4

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 3 2019 lúc 17:32

a,Sắt sẽ cháy trong oxi và khi sau phản ứng những chất rắn màu nâu đỏ bị bám vào miệng bình

b,3Fe+2O2 \(\rightarrow\)Fe3O4\(\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN