CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

Công chúa vui vẻ

Từ kết quả thực nghiệm: Khi điện phân nước thu được thể tích khí hiđro gấp 2 lần thể tích khí oxi(cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hãy chứng minh CTHH của nước.

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 4 tháng 3 2019 lúc 19:21
https://i.imgur.com/HJVLwpZ.jpg
Bình luận (0)

khi điện phân nước chỉ thu được 2 sản phẩm là H2 và O2 chứng tỏ trong nước chỉ chứa 2 nguyên tố H và O

mặt khác khi điện phân nước, thể tích H2 thu được gấp 2 lần thể tích O2 thu được chứng tỏ một số mol nước điện phân sẽ thu được số mol H2 bằng 2 lần số mol O2 \(\Rightarrow\) số mol H trong 1 phân tử nước bằng 2 lần số mol O trong 1 phẩn tử nước

gọi CTTQ của nước là HxOy

x: y= nH: nO

= 2: 1

\(\Rightarrow\) CTHH: H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN