Bài 29: Anken

Hồng Trân

cho biết điểm khác nhau về phản ứng cộng anken và ankin.help

nguyen dac khoi
nguyen dac khoi 12 tháng 5 2019 lúc 18:33

anken cộng một lần còn ankin cộng hai lần.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN