Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Tong Duy Anh

So sánh chuỗi truyền e ở ti thể và lục lạp

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 25 tháng 2 2019 lúc 21:09

Cả hai bào quan trên của sinh vật là rất quan trọng, mỗi bào quan có một cấu tạo, hoạt động riêng(nói chung là khác nhau rất nhiều, chỉ giống nhau một ít). Tôi xin phép ghi ra mấy điểm sau đây. Bạn có thể đọc thêm sách viết về sinh học tế bào để tìm hiểu thêm. * Giống nhau: -đều là bào quan của tế bào có chức năng là "nhà máy sản xuất của tế bào" - Có 2 lớp màng, hai lớp màng này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi truyền điện tử để tạo ra năng lượng. - Cả hai bào quan đều hoạt động trong sáng cũng như trong tối. *Khác -Ti thể và lục lạp là các bào quan của tế bào eukaryote. -Trong một số tế bào prokaryote chỉ có lục lạp và lục lạp chỉ có ở thực vật. *Chức năng -Ti thể đảm nhận chức năng hô hấp. - Lục lạp đảm nhận chức năng quang hợp. * Cấu tạo - Ti thể đứng riêng lẻ trong tế bào còn lục lạp xếp thành các chồng(ganum) bao gồm bột lạp và sắc lạp. - Chất nền của ti thể gọi là matrix, còn chất nền của lục lạp là stroma.

Bình luận (1)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 25 tháng 2 2019 lúc 21:58
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...