Luffy_Goku
12 tháng 12 2016 lúc 19:20

y =  (-13) - (-20)

y=7

Vậy y = 7

Bình luận (0)
công chúa xinh xắn
12 tháng 12 2016 lúc 19:21

\(-13-y=-20\)

           \(-y=-20+13\)

           \(-y=-7\)

          \(\Rightarrow y=7\)

Vậy y có giá tri bằng 7 

mk nhanh nhất đó

Bình luận (0)
Thanh Tùng DZ
12 tháng 12 2016 lúc 19:24

giá trị của y là

-13 - y = -20

=> y = ( -13 ) - ( -20 )

=> y = 7

vậy giá trị của y = 7

Bình luận (0)
Thảo Lê Phương
21 tháng 12 2016 lúc 20:09

mấy bạn trả lời sai rồi! y có giá trị bằng -7

nếu y bằng 7 thì kết quả sẽ bằng -6

Nếu -13 - y= -20 thì y có giá trị là

 -13 - y= -20

       -y= (-20) + 13

       -y= -7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN