Câu hỏi của Lê Thị Kiều Oanh - Sinh học lớp 7

a. Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thủy tức? Thủy tức tiêu hóa mồi và thải bã như thế nào?

b. Làm thí nghiệm về tái sinh của thủy tức, người ta thường cắt chúng thành hai nửa. Hãy phán đoán xem nửa đầu hay nửa cuối cơ thểphục hồi cơ thể toàn vẹn nhanh hơn?Tại sao
    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.