Câu hỏi của Pham Thanh - Hóa học lớp 13

MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI ))):

Cho hơi nước qua than nóng đỏ dc hh khí G gồm co, co2 và h2.Cho G qua fe2o3 du , t độ dc x mol fe và 10,8 g nước.Cho x mol fe tan vua het trong y mol h2so4 chỉ thu dc 105,6 g muối và 1 sp khử duy nhất.Biết y=2,5x,giả sử fe2o3 chỉ bị khử về fe.Phần trăm thể tích co2 trong G ?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.