Câu hỏi của wary reus - Sinh học lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Sinh học lớp 9

Ở cà chua , A quy định đỏ , a vàng B tròn , b bầu dục . Khi cho lai hai giống cà chua  bầu dc vầng tròn với nhau được F1 đều đỏ tròn . Cho F1 tự giao phần với nhau được 901 đỏ tròn : 299 bầu dục : 301 vàng tròn :103 vàng bầu dục . Xác định kiểu gen của P lập sơ đò lai từ P đến F2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.