LovE _ Khánh Ly_ LovE
9 tháng 12 2016 lúc 12:34

                                                                   Tổng số chai nước mắm cửa hàng nhập về là:

                                                                          18,75 : 0,75 = 25 (chai)

                                                                   Tổng số can nước mắm cửa hàng nhập về là:

                                                                           50 : 2,5 = 20 (can)

                                                                    Số chai nước mắm nhiều hơn số can nước mắm là:

                                                                           25 - 20 = 5 (cái)

                                                                                   Đáp số : 5 cái

Bình luận (0)
phan huy duc
5 tháng 12 2017 lúc 19:14

1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

Bình luận (0)
Hà Thanh Nhàn
7 tháng 12 2017 lúc 20:30

Tên Phan Huy Duc noi tao lao chi rua

Bình luận (0)
phan huy duc
15 tháng 12 2017 lúc 19:47

micheal jacjnkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN