Bài 20 : Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Lê Thị Thu Hà

so với thời kì 1930-1931, chủ trương sách lược cách mạng của đảng và hình thức đấu tranh trong thời kì 1936-1939 có gì khác? vì sao?

Bastkoo
Bastkoo 14 tháng 2 2019 lúc 18:50

Hỏi đáp Lịch sử

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN