Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ビッチの やらしい ヘンタイ - Hóa học lớp 8

Cho 19,5g Zn tác dụng vs 14,6g dung dịch HCl

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bau nhiu g?

b) Tính V khí H sau khi thu đc ở (đktc) và khối lượn muối kẽm clorua tạo thành.

>^< tks nhìu nhìu lun!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.