Tứ giác nội tiếp

Đinh Thị Ngọc Anh

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Đường tròn (O:R) có bán kính BC cắt AB,AC lần lượt tại E,F. BE cắt CF tại H

a) CM: Tứ giác AFHE nội tiếp

b) Tia AH cắt BC tại D, I là trung điểm AH.

CM: HE.HB = 2 HI.HD

c) CM: 4điểm D,E,I,F cùng thuộc 1 đường tròn


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN