Bài 24. Tán sắc ánh sáng

Bùi Thị Hoài

Một lăng kính có góc chiết quang A=6°( coi là góc nhỏ ) được đặt trong không khí. Chiếu 1 chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính. Gặp một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nĐ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nT = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là

A.4,5mm B.36,9mm C.10.1mm D.5,4mm

Flash Dora
9 tháng 2 2019 lúc 12:23

Với góc A<10o là gốc nhỏ

Áp dụng công thức gần đúng ta có sini=nsinr⇒i=nr

Tia đỏ ⇒{i=ndrdid′=ndrd′⇒Dd=i+id′−A=(nd−1)A=3,852o

Tia tím ⇒{i=ntrtit′=ntrt′⇒Dt=i+it′−A=(nt−1)A=4,14o..

Bề rộng quang phổ thu được trên màn quan sát:

.

Chúc bn học tốt!!!!!!!!!vui

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN