bay vien ngoc rong
At speed of light
6 tháng 12 2016 lúc 21:23

đổi : \(\frac{15}{3}=5\)

ta có phép tính : 9 x 5 = 45

tk nhé thank !

bye bye

Bình luận (0)
bay vien ngoc rong
12 tháng 12 2016 lúc 18:12

9*(15/3)=9*5

           =45

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN