Hướng dẫn soạn bài Chiếu rời đô - Lí Công Uẩn

Musion Vera

trong giao tiếp, chúng ta thường gặp những câu nói không chứa dấu hiệu hình thức của câu phủ định nhưng lại biểu thị ý nghĩa phủ định

ed: cậu ta giỏi gì mà giỏi

a / hãy nêu 1 số d khác ề loại câu này

b/ chỉ ra ý nghĩa phủ định của các i du đó

c/ nhận xét ề sắc thái biểu cảm thể hiện trong các i dụ đã nêu

lục thị thu hằng
18 tháng 2 2019 lúc 19:31

a) VD: - Cái áo này mà đẹp à ?

- Cậu nghĩ tớ vui chắc ?

- Làm gì có chuyện đó.

b) Ý nghĩa phủ định trong mỗi câu :

- Cái áo này không đẹp.

- Tớ không vui.

- Không có chuyện đó.

c) Sắc thái phủ định trong những câu đã nêu được nhấn mạnh hơn.

Bình luận (0)
Nguyen
8 tháng 2 2019 lúc 21:29

a/ Cậu ấy dở gì mà dở.

b/ Ý nói cậu ấy không dở.

c/ Sắc thái: không đồng tình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN