Câu hỏi của Hạo LÊ - Tiếng anh lớp 6

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những quyễn sách học tốt tiếng anh nhé!!!

---- SGK Tiếng Anh thí điểm (lớp 3 đến 12)

----- Sách New Enterchange (dành cho các lớp 8 - 9, bán tại trường ĐH Sưu phạm, cao đẳng các ngành, các nhà sách lớn, mình học hết cuốn
 này rồi.)

------ American 1 (cho lớp 10 - 11)

------- American 2 (cho 12)

---- American 3 (cao đẳng, đại học, mình mới học thôi, khó quá!)

----------!!!!Chúc các bạn học tốt nhé!!!!---------------------------

    7 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.