Câu hỏi của Nguyễn Phạm Cẩm Vân - Vật lý lớp 12

Cho 2 viên bi sắt cùng đường kính 1 viên bi đặc và 1 viên bi rỗng. Lần lượt thả từng viên vào bình chia độ . Biết 2 viên bi đều bị chìm. Hỏi mực nước dâng lên trog bình trog 2 lần thả có như nhau không? Vì sao ?

    Được cập nhật 18/08/2016 lúc 13:43
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.