Câu hỏi của Đặng Quỳnh Ngân - Sinh học lớp 7

Con thằn lằn bị đứt đuôi rồi tái sinh đuôi mới có phải là sinh sản không ? Hãy giải thích tại sao.

    Được cập nhật 06/01/2017 lúc 10:24
    12 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.