CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Công chúa vui vẻ

Nguyên tử A có số nơtron hơn số proton là 2 đơn vị , biết số hạt mang điện chiếm 93,75% tổng số hạt. Tính số lượng từng loại hạt trong nguyên tử A.

Help me!!! Mk đang cần gấp!!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN