Câu hỏi của Thuyết Dương - Vật lý lớp 12

Câu 1: Khi nhiệt độ là 0 độ C, tốc độ âm thanh là bao nhiêu m/s?

Câu 2: Khi  nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì tốc độ âm thanh tăng lên bao nhiêu m/s?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.