Câu hỏi của Ngangtráivìquáđẹpgái - Giáo dục công dân lớp 7

.Lập kế hoạch học tập là kĩ năng quan trọng trong các hoạt động  học. kế hoạch cá nhân cần có đủ những yêu cầu sau :

-Mục tiêu kế hoạch là gì.

-Nhiêm vụ ( nội dung công việc )  cần thực hiện.

 -Biện pháp thực hiện.

-Tiến trình thực hiện( thời gian, địa điểm )

-Dự kiến kết quả công việc ( sản phẩm thu được là gì ?)

.Dựa vào thông tin trên em hãy lập kế hoạch cá nhân cho công việc : '' Tìm hiểu về các dụng cụ, thiết bị, mẫu được sử dụng trong môn khoa học tự nhiên 7 ''

.Làm giúp mình vs hiha

    Được cập nhật 07/12/2016 lúc 17:23
    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.