Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Mysterious Person

mk có bài toán lý cũng khá hay ! mấy bn lm thử nhé . tặng 2GP cho người trả lời đúng

treo con lắc lò so theo phương thẳng đứng . lò so có độ cứng \(k=100N\backslash m\) và vật có khối lượng \(m=100g\) , lấy \(10m\backslash s^2\)

kéo con lắc lò so xuống dưới lm nó giãn một đoạn \(3cm\) . thả không vận tốc đầu

tính cơ năng của vật ?

bài này hay nhầm ở ngôn ngử thôi ! mấy bn chú ý nhé :)

Mysterious Person
Mysterious Person 17 tháng 1 2019 lúc 20:41

bài này là bài của lớp 12 nhé ! nên sử dụng kiến thức lớp 10 khó mà lm đc

đáp án là : \(2.10^{-2}\left(J\right)\)

Bình luận (4)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 17 tháng 1 2019 lúc 20:57

\(\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=0.01\left(m\right)\)

\(\Rightarrow A=0.03-0.01=0.02\left(m\right)\)

\(\Rightarrow W=\dfrac{1}{2}kA^2=0.02J\)

Bình luận (22)
Luân Đào
Luân Đào 17 tháng 1 2019 lúc 18:16

* Tóm tắt:

k = 100N/m

m = 100g = 0,1kg

v2 = 10m/s2

x = 3cm = 3.10-3m

-----------------------------

W = ?

* Giải:

Động năng của vật là:

\(W_đ=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}\cdot0,1\cdot10=0,5\left(J\right)\)

Thế năng đàn hồi của vật là:

\(W_t=\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}\cdot100\cdot9\cdot10^{-6}=4,5\cdot10^{-4}\left(J\right)\)

Cơ năng của vật là:

\(W=W_đ+W_t=0,5+4,5.10^{-4}=0,50045\left(J\right)\)

Bình luận (1)
Tran Van Phuc Huy
Tran Van Phuc Huy 17 tháng 1 2019 lúc 18:26

à ngôn ngử à à

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Minh Trang
Nguyễn Hoàng Minh Trang 18 tháng 1 2019 lúc 7:53

câu này lớp 8 e làm được ạlolang

Bình luận (0)
LÊ VIẾT TÂM
LÊ VIẾT TÂM 29 tháng 10 2019 lúc 20:19

kết quả là 2.10−2(J)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN