Câu hỏi của Dark Wings - Tiếng anh lớp 6

Dịch:

Bạn sẽ mặc chiếc áo sơ mi nào vào ngày mai ?

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.