Câu hỏi của Nguyễn Anh Duy - Sinh học lớp 8

Khi nghiên cứu về chức năng của tủy sống trên một con ếch tủy,một bạn học sinh vô tình đã làm đứt một số rễ tủy, bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào bị đứt. Hãy giải thích.? Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

    Được cập nhật 22/02 lúc 20:41
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.