Câu hỏi của Minhh Phươngg - Hóa học lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Minhh Phươngg - Hóa học lớp 9

Mọi người giúp em 2 bài này với ạ, em đang cần gấp

Bài 1: Cho m gam kim loại Al tác dụng hết với 400ml dung dịch HCl(vừa đủ) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

a. Tính giá trị của m?

b.Tính nồng độ mol/l của dung duchj HCl đã dùng?

c. Tính nồng độ mol/l của dung dịch X?

Bài 2: Cho 13 gam kim loại M tác dụng hét với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Xác định M?

Em xin cảm ơn ạ !!!!

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.