Câu hỏi của Võ Yến San - Vật lý lớp 6

Nếu mức độ giản nở của chất lỏng trong nhiệt kế giống mức độ giãn nở của ống thủy tinh chứa nó thì nhiệt kế có dùng được ko?   

GIÚP VỚI

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.