Câu hỏi của Kim Duyên - Ngữ văn lớp 11

Bạn hãy lập dàn ý cho bài văn nghị luận về câu nói sau : Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả của nó lại ngọt ngào

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.