Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Hai xe xuất phát cùng lúc từ A đến B với vận tốc 30km/h . di được \(\frac{1}{3}\) quãng đường thì xe hai tăng tốc và đi hết quãng đường với vận tốc 40km/h nên đến B sớm hơn xe một là 5 phút . Tìm thời gian mỗi xe đi hết quãng đường

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.