Câu hỏi của Thu Hien Nguyen Thi - Vật lý lớp 7

khoảng cách từ nơi các chú bộ đội tập bắn súng đến ngọn núi đá vôi phía trước là 1,53km hỏi thời gian kể từ khi bắn cho đến khi nghe được tiếng vang là bao nhiêu giây? biết vận tốc là 340m/s

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.