Câu hỏi của lưu tường vân - Địa lý lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của lưu tường vân - Địa lý lớp 8

điền tiếp nội dung cho đúng vao bảng sau

 thap tuoitỉ lệ  người trong độ tuổi lao độngđặc điểm hình dạng của tháp tuổi 
    A  
   
    B  
   

 

    Được cập nhật 16/12/2016 lúc 20:10
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.