Câu hỏi của Trần Nghiên Hy - Vật lý lớp 7

Trong phòng tối có một ngọn đèn điện treo trc 1 gương phẳng trên tường. ta vừa nhìn thấy đèn điện vừa nhìn thấy ánh sáng của nó trong gương. Làm thế nào để phân biệt đc đèn ở ngoài và đèn nhìn thấy trong gương cái nào là nguồn sáng, cái nào ko phải là nguồn sáng ?

    Được cập nhật 12/09/2016 lúc 21:59
    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.