Câu hỏi của Trần Nghiên Hy - Vật lý lớp 7

Ban đêm trong phòng bật đèn. Ta có thể dùng 1 gương phẳng hứng ánh sáng của đèn để soi sáng một chỗ tối dưới gầm bàn. Gương đó có phải là nguồn sáng ko? Vì sao?

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.