Câu hỏi của Le Khac Minh Khanh - Vật lý lớp 7

cho hai den va 1 khóa K sao cho khi mo khoa K thì ca 2 den deu o sang

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.