Câu hỏi của Võ Thị Thúy Kiều - Hóa học lớp 13

1. hợp chất hữu cơ nào được tổng hợp đầu tiên ?

2. vì sao số lượng hợp chất hữu lại nhìu hơn hợp chất vô cơ 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.