Câu hỏi của Gia Khánh Bùi - Sinh học lớp 9

Khi lai một gà trống trắng với một gà mái đen đều thuần chủng, người ta thu được đồng loạt các con có màu xanh da trời. Biết tính trạng màu lông do 1 cặp gen quy định 

a/. Tình trạng trên được di truyền theo quy luật nào ?

b/. Cho những con gà lông xanh da trời giao phối với nhau, sự phân ly tính trạng về màu lông ở đời con như thế nào ?

c/. Cho lai gà lông xanh với gà lông trắng sự phân ly ở đời con sẽ như thế nào ? Có cần kiểm tra độ thuần chủng của giống ban đầu không ? Tại sao ?

Cám ơn mọi người nhiều .

    Được cập nhật 16/10/2016 lúc 21:15
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.