Câu hỏi của Cô Nàng Xui Xẻo - Hóa học lớp 0

mọi người ơi cho em hỏi câu này với . tìm 7 chất rắn khác nhau mà tác dụng với hcl tạo 7 khí khác nhau . em tìm dc 4  chất tạo ra 4 khí đơn giản  : co2, so2, cl2 , h2 rồi . còn 3 chất còn lại thì em không biết , nếu ai biết thì giúp em với

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.