Câu hỏi của Linh Phương Nguyễn - Sinh học lớp 7

Mình nên làm gì để vơi nỗi buồn đây, con yến phụng nhà mình qua đời rồi, HHHHHHHHHHHhhuuuuuuuuuuuuhu

Mình buồn lắm, mấy bạn giúp mình zớikhocroi, Lưu ý nick này là facebook của chị mình, còn mình là ai thì mấy bạn tự bít nhakhocroi

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.