Câu hỏi của nhok ngây ngơ - Vật lý lớp 9

Cho mạch điện có các thông số sau. U = 36V; R2 = 4; R3 = 6; R4 = 12; R6 = 2; ampekế có điện trở không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn

1. R1 = 8:
a. Khi K mở: Ampe kế chỉ 1,35A. Tính R5 Và số chỉ vôn kế?
b. Khi K đóng: Tính số chỉ ampek kế và I qua K.

2. Khi khoá K đóng: Tính R1 để dòng điện qua K là 1,25A; khi đó công suất tiêu thụ ở R4 là bao nhiêu?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.