Câu hỏi của nguyen thi huyen - Hóa học lớp 13

cho m hỗn hợp 2 amin đơn chức bậc 1 có tỉ khốii so với hidro là 30(biết có 1 amin có số mol là 0,15)tác dung với dd FeCl3 dư thu được kết tủa A .nung A đến khối lượng k đổi thu được 18g chắt rắn.tìm m

  1. 30g
  2. 15g
  3. 40,5g
  4. 27g
0 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.