Câu hỏi của Yến Nhi - Toán lớp 6

1) Quãng đường từ A tới B dài 85km. Một xe đạp đi từ A tới B với vận tốc = 24km/h. Sau khi xe đạp đi được 45 thì một xe taxi khởi hành đi cùng chiều từ A tới B với vận tốc 32km/h. Hỏi vị trí xe đạp và xe taxi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.