Câu hỏi của nguyễn hoàng lê thi - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nguyễn hoàng lê thi - Toán lớp 7

Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính.Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số  ko hợp lí .Việc ước lượng này lại càng cần thiết khi sử dụng máy tính bỏ túi trong trường hợp xuất hiện những kết quả sai do ta bấm nhầm nút .

Chẳng hạn , để ước lượng kết quả của phép nhân 6439 . 384 , ta làm như sau:

-Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất của mỗi  thừa số  :

6439\(\approx\) 6000

384\(\approx\) 400.

-Nhân hai số đã được làm tròn:

6000 . 400=2 400 000

Như vậy , tích phải tìm sẽ là một số xấp xỉ 2 triệu.

Ở đây , tích đúng là: 6439 . 384 = 2 472 576

Theo cách trên , hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) 495 . 52                           ;              b) 82,36 . 5,1                              ;                 c) 6730 : 48

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.