Câu hỏi của Minh Luu - Toán lớp 10

Mọi người giảng chỗ này cho em với em với ạ.

Em không hiểu sô 36 tại sao lại có được ạ. 
(em thử rút gọn mẫu số, xong nhân hết lại với nhau nhưng nó chỉ ra là 12 thôi a)

Em cảm ơn a

Bài tập Toán

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.